گردونه ی هنگام
namazkhane (محصول)

محراب پیش ساخته طرح قدوس

تجهیزات نمازخانه به 4 گروه زیر تقسیم می شوند: الف: دکوراسیون سنتی شامل: 1:محراب، در طرح های مختلف با قابلیت جابجایی 2:کتیبه، در طرح های مختلف 3: ده ضلعی اسماءالله 4: قاب ستون، طرح آجر3 سانتی 5: قاب دعای فرج و تعقیبات و ادعیه 6:دیوار پبیشتر ...

 |